Aria pătratului

Dacă
pătratul are latura L
atunci
aria este L²

Ca formulă:
A = L²

În cuvinte:
Aria pătratului este latura la pătrat.

Exemplu:
Dacă latura pătratului este de 4 cm, atunci aria lui este de 16 cm².

Aria pătratului