Formule : Aria unui triunghi oarecare


Aria unui triunghi oarecare se calculează în funcţie de ce elemnte ştim.

  • Dacă ştim toate cele 3 laturi, aplicăm formula lui Heron. Aria unui triunghi oarecare, de laturi a, b şi c şi semiperimetru p = (a + b +c)/2 este:
  • Dacă ştim două laturi şi unghiul dintre ele, aplicăm formula de mai jos:
  • Dacă ştim o latură şi înălţimea corespunzătoare ei, aplicăm formula de mai jos:
  • Dacă ştim raza cercului înscris în triunghi (r) şi semiperimetrul (p), aplicăm formula de mai jos:
  • Dacă ştim coordonatele vârfurilor triunghiului, aplicăm formula de mai jos:

Formulă : Tangentă de x/2 în funcţie de sinus de x şi de cosinus de x


Ştim: sinus de x
Ştim : cosinus de x

Vrem să aflăm : tangentă de x pe 2

Formula:

Formula tangenta de x pe 2 in functie de sinus de x si de cosinus de x

Când se aplică?
Formula se poate aplica pentru orice x care nu este multiplu impar de PI (cu alte cuvinte, se poate aplica doar în cazul în care cos x nu este -1).

De ce?
Pentru cos x = -1, se anulează numitorul fracţiei şi obţine o operaţie nepermisă.

Ce facem când cos x = -1?
În acest caz, x este multiplu impar de PI, şi nu exista tangentă de x/2 în acest caz (deoarece tangentă de PI/2 nu există)