Produsul scalar şi produsul vectorial

Produsul scalar (notat cu .) se obţine prin înmulţirea a doi scalari sau a doi vectori. Este întotdeauna un număr.

Produsul vectorial (notat cu X) se obţine prin înmulţirea a doi vectori. Este întotdeauna un vector.