Aria sferei

+5

Dacă
sfera are raza R
atunci
aria este 4 π R²

Ca formulă:
A = 4 π R²

În cuvinte:
Aria sferei este egală cu 4 π înmulţit cu raza la pătrat.

Exemplu:
Dacă raza sferie este de 3 cm, atunci aria ei este de 36 π cm².

Sfera nu are arie laterală şi arie totală, ci doar arie. Doar corpurile care au baze au mai multe feluri de arie.

 

Aria sferei

+5