Unităţi de măsură americane pentru volum

Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor

 • Fluid ounce
  Se notează cu fl oz
  1 fl oz = 29,573 mL (cam 30 de mililitri)
 • US Gallon (galonul american)
  Se notează cu US gal
  1 US gal = 3,785 Litri
 • Oil barrel (Barilul pentru petrol)
  Se notează cu bbl
  1 bbl = 158, 987 Litri

Unităţi de măsură pentru volumul solidelor

 • Dry gallon (Galonul uscat)
  Se noteaza cu dry gallon
  1 dry gallon = 4,404 Litri

Unităţi de măsură americane pentru lungime

Unităţi de măsură americane pentru lungime:

 • Inch
  Se notează in, sau
  Se mai numeşte şi ţol
  1 in = 2.54 cm
 • Foot (picior)
  Se notează ft
  1 ft = 12 in = 0.3048 m
 • Yard
  Se notează yd
  1 yd = 3 ft = 0.9144 m
  Se observă că un yd este un pic mai mic decât un metru.
 • Mile
  Se notează mi
  1 mi = 5,280 ft = 1.609344 km

Exemple practice:

Un monitor de 14 inchi are diagonala de 35,56 centimetri.
Un monitor de 15 inchi are diagonala de 38,10 centimetri.
Un monitor de 17 inchi are diagonala de 43,18 centimetri.
Un monitor de 19 inchi are diagonala de 48,26 centimetri.
Un monitor/televizor de 20 inchi are diagonala de 50,8 centimetri. (în magazin se numesc “televizoare cu diagonala de 51)
Un monitor/televizor de 32 inchi are diagonala de 81,28 centimetri. (în magazin se numesc “televizoare cu diagonala de 81)

Televizorul din link-ul de mai jos are codul 32LG3000
http://domo.ro/Audio-Video/Televizoare/LCD_TV/LG/LCD_TV_LG_32LG3000

32 este diagonala exprimată în inchi, LG este firma, iar 3000 este modelul.

Integrale (ne)definite

Integrala nedefinită este o funcţie, pe când integrala definită este un număr.
Integrala nedefinită se mai numeşte şi primitivă.

Legătura dintre ele este dată de formula Leibniz-Newton:

Aplicaţii practice ale integralei definite:
– calculul unor lungimi, arii şi volume pentru care nu există alte formule mai simple

În practică se foloseşte valoarea aproximativă a integralelor definite.
Pornind de la o funcţie, putem ajunge la valoarea aproximativă a integralei definite în două feluri:

 • metoda clasică (mai dificilă, în general şi nu întotdeauna aplicabilă)
  1. Pasul 1 : Calculăm primitiva (dacă funcţia ARE primitivă)
  2. Pasul 2 : Calculăm integrala definită (folosind formula Leibniz-Newton)
  3. Pasul 3 : Calculăm valoarea aproximativă a integralei definite, obţinute la Pasul 2.
 • metoda modernă (care foloseşte calculatorul)
  1. Pasul 1 (şi singurul) : Calculăm direct valoarea aproximativă, fără a calcula integrala, folosind metoda metoda trapezului.

Formule : Aria unui triunghi oarecare


Aria unui triunghi oarecare se calculează în funcţie de ce elemnte ştim.

 • Dacă ştim toate cele 3 laturi, aplicăm formula lui Heron. Aria unui triunghi oarecare, de laturi a, b şi c şi semiperimetru p = (a + b +c)/2 este:
 • Dacă ştim două laturi şi unghiul dintre ele, aplicăm formula de mai jos:
 • Dacă ştim o latură şi înălţimea corespunzătoare ei, aplicăm formula de mai jos:
 • Dacă ştim raza cercului înscris în triunghi (r) şi semiperimetrul (p), aplicăm formula de mai jos:
 • Dacă ştim coordonatele vârfurilor triunghiului, aplicăm formula de mai jos:

Întrebări delicate : Formula volumului unui poligon

Cineva a căutat pe Google formula volumului unui poligon şi astfel a ajuns la site-ul nostru.

Pătratul este un cub cu înălţimea egală cu 0. Deci volumul unui pătrat, din punct de vedere teoretic, este egal cu aria bazei înmulţită cu înălţimea (care este 0). Deci, volumul unui pătrat este 0.

La fel, volumul unui poligon este 0, indiferent de poligon.

Ecuaţia unei drepte

Cum ne dăm seama dacă un punct este pe o dreaptă? Fiecare dreaptă are o anumită amprentă: toate punctele care sunt pe ea satisfac o anumită egalitate, specifică dreptei respective, egalitate numită “ecuaţia dreptei.”

Exemplu:
Fie o dreaptă de ecuaţie 2*x + 3*y = 29. Orice punct de coordonate x şi y este pe această dreaptă dacă şi numai dacă 2*x + 3*y = 29

Punctul de coordonate 4 si 7 este pe dreaptă, deoarece 2*4 + 3*7 = 29.
Punctul de coordonate 4 şi 6 nu este pe dreaptă, deoarece 2*4 + 3*6 face 24, nu 29.

Exemplu practic:
Toţi membrii clubului “Dreapta perfectă” au legitimaţii de forma de mai jos.
La intrarea în club, se verifică dacă legitimaţia este falsă.

Legitimaţia (4,7) este validă, iar legitimaţia (4,6) este falsă.
O legimaţie validă de la un club poate fi considerată falsă la alt club.

Pentru cei care vor să ştie prea multe:
Ecuaţiile de forma:
x = ceva, reprezintă o dreaptă verticală
y = ceva, reprezintă o dreaptă orizontală

Ecuaţia 0 = 0 nu este ecuaţia unei drepte ci a întregului plan (în geometria plană) sau a întregului spaţiu (în geometria în spaţiu)