Cercul înscris într-un triunghi comparat cu cercul circumscris unui triunghi

+1

Cercul înscris într-un triunghi (desenat cu roz)
este tangent la laturile triunghiului.
Cercul înscris într-un triunghi
este intersecția bisectoarelor triunghiului.

Cercul circumscris unui triunghi (desenat cu albastru)
conține vârfurile triunghiului.
Cercul circumscris unui triunghi
este intersecția mediatoarelor laturilor triunghiului.

Cercul inscris intr-un triunghi comparat cu cercul circumscris unui triunghi

+1