Formule : Aria unui triunghi oarecare


Aria unui triunghi oarecare se calculează în funcţie de ce elemnte ştim.

  • Dacă ştim toate cele 3 laturi, aplicăm formula lui Heron. Aria unui triunghi oarecare, de laturi a, b şi c şi semiperimetru p = (a + b +c)/2 este:
  • Dacă ştim două laturi şi unghiul dintre ele, aplicăm formula de mai jos:
  • Dacă ştim o latură şi înălţimea corespunzătoare ei, aplicăm formula de mai jos:
  • Dacă ştim raza cercului înscris în triunghi (r) şi semiperimetrul (p), aplicăm formula de mai jos:
  • Dacă ştim coordonatele vârfurilor triunghiului, aplicăm formula de mai jos: