Teorema catetei

Dacă
ABC este un triunghi dreptunghic în A
atunci
AB ² = BM × BC
AC ² = CM × BC

Aceeaşi teoremă doar în cuvinte:
Într-un triunghi dreptunghic, pătratul fiecărei catete este egal cu produsul dintre ipotenuză şi proiecţia acelei catete pe ipotenuză.

 

Teorema catetei - figura