Teorema înălţimii (formula și figura)

+7

Dacă
ABC este un triunghi dreptunghic în A
iar AM este înălţimea dusă din A

atunci
AM² = BM * CM

Aceeaşi teoremă doar în cuvinte:
În ORICE triunghi dreptunghic, pătratul înălţimii corespunzătoare unghiului drept este egal cu produsul proiecţiilor catetelor pe ipotenuză.

Teorema înălţimii

Vezi lista teoremelor cu formulă și figură

+7