Teorema înălţimii

Dacă
ABC este un triunghi dreptunghic în A
AM este înălţimea dusă din A

atunci
AM² = BM * CM

Aceeaşi teoremă doar în cuvinte:
Într-un triunghi dreptunghic, pătratul înălţimii corespunzătoare unghiului drept este egal cu produsul proiecţiilor catetelor pe ipotenuză.

Teorema înălţimii