Teorema lui Pitagora (formula și figura)

+4

Dacă
ABC este un triunghi dreptunghic în A

atunci
AB² + AC² = BC²

Aceeaşi teoremă doar în cuvinte:
Într-un triunghi dreptunghic, suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei.

Teorema lui Pitagora

 

Ofer meditații la Matematică pentru liceu. Detalii aici: matematicaesimpla@gmail.com
+4