Teorema lui Pitagora

Dacă
ABC este un triunghi dreptunghic în A

atunci
AB² + AC² = BC²

Aceeaşi teoremă doar în cuvinte:
Într-un triunghi dreptunghic, suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei.

Teorema lui Pitagora