Monotonia unei funcții (definiție)

+1

Cuvântul “monoton” înseamnă, în cazul unei funcții, că funcția are același comportament – ori crește pe tot intervalul ori scade pe tot intervalul, nu ba crește, ba scade.

O funcție este monoton crescătoare pe un interval dacă doar crește (nu și scade) pe acel interval.
O funcție este monoton descrescătoare pe un interval dacă doar scade (nu și crește) pe acel interval.

Dacă derivata funcției este pozitivă pe un interval, atunci funcția este monoton crescătoare pe acel interval.
Dacă derivata funcției este negativă pe un interval, atunci funcția este monoton descrescătoare pe acel interval.

Ofer meditații la Matematică, la prețul de ... (detalii aici)
+1