Noţiuni de bază : Modulul

+15

Modulul unui număr este mărimea numărului şi se notează cu |număr|.
Orice număr este format din semn şi mărime.

Exemple:
-7
semnul este –
modulul este 7

+7
semnul este +
modulul este 7

7
semnul este +
modulul este 7

Excepţie:
0 nu are semn
modulul este 0

Important:
Dacă semnul lipseşte, atunci se consideră că este +. Deoarece numerele pozitive sunt folosite mult mai des decât cele negative, este mai uşor să nu punem semnul + dacă se înţelege din context că numărul este pozitiv.

Exemplu:
O persoană are 18 ani. Se înţelege că are + 18 ani.

Modulul este întotdeauna pozitiv sau 0.

De ce crede lumea că modulul poate şi negativ?
Citat din formula modulului:
“|x| = -x dacă x < 0”
Lumea crede că orice numar cu – în faţă este negativ. Acest lucru este fals.
Exemplu:
– (-7) are – în faţă, dar în final face +7
|-7| = -(-7) = 7 (deci este pozitiv)

De ce nu se spune simplu că modulul este numărul fără semn, ci se foloseşte o formulă complicată?
Definiţia din manual este în limbaj matematic, pe când definiţia de mai jos este în limbaj popular.
Dacă semnul – sau semnul + reprezintă “coaja” numărului, atunci modulul reprezintă “miezul” lui.

Ofer meditații la Matematică, la prețul de ... (detalii aici)
+15