Să se calculeze derivata funcției …

+1

Să se calculeze derivata funcției F(x),unde F(x) este primitiva funcției arctg (ln (x^2+1)/4)

Rezolvare

Folosim formula: Dacă F(x) este primitiva lui f(x), atunci F'(x) = f(x).

Deci, F'(x) = arctg (ln (x^2+1)/4)

Ofer meditații la Matematică, la prețul de ... (detalii aici)
+1