Teorema lui Weierstrass (enunț și exemplu)

+1

Dacă un şir este monoton şi mărginit, atunci el este convergent.

Exemplu: șirul 1 pe n, este mononton descrescător și este mărginit, fiind cuprins între 0 și 1. Teorema lui Weierstrass ne spune că acest șir este convergent.

Teorema nu ne spune și cât este limita șirului, ci doar ne oferă o condiție suficientă pentru ca un șir să fie convergent.

Reciproca nu este adevărată: există șiruri convergente care nu sunt monotone, de exemplu -1 totul la puterea n, totul pe n.

Ofer meditații la Matematică, la prețul de ... (detalii aici)
+1