Teoremă made in Romania

+1

Teorema lui Țițeica:
“3 cercuri având razele egale se intersectează într-un punct. Luându-se două câte două, se obţin încă trei puncte de intersecţie. Cercul determinat de aceste trei puncte are raza egală cu raza cercurilor initiale.”

Se mai numește și “Teorema piesei de 5 lei”. Legenda spune că Țițeica a descoperit această teoremă pe când desena cercuri folosind o monedă de 5 lei.

Teorema lui Titeica

Ofer meditații la Matematică, la prețul de ... (detalii aici)
+1