Toți bărbații sunt porci (metoda falsei ipoteze)

+3

“Într-o curte, sunt bărbați și porci, în total 20 de capete și 70 de picioare. Câți bărbați sunt în curte?”

Rezolvare:
Presupunem că toți bărbații sunt porci.

1 bărbat = 1 cap și 2 picioare
1 porc = 1 cap și 4 picioare
ceea ce înseamnă că sunt în total 20*4 = 80 de picioare. Dar, în total sunt doar 70 de picioare. Diferența provine de la faptul că un porc are 2 picioare in plus față de un bărbat. Deci, în realitate, (80-70)/2 = 5 sunt bărbați și 20-5 = 15 porci.

Probă:
5 bărbați * (1 cap și 2 picioare) = 5 capete și 10 picioare.
15 porci * (1 cap și 4 picioare) = 15 capete și 60 picioare.
Total = 20 capete și 70 de picioare.

Concluzie: nu toți bărbații sunt porci.

Ofer meditații la Matematică, la prețul de ... (detalii aici)
+3