n este cub perfect și n pe 79 este pătrat perfect…

+1

n este cub perfect și n pe 79 este pătrat perfect.
Să se afle un astfel de număr n.

Rezolvare
Enunțul ne cere să aflăm o soluție, nu toate soluțiile posibile.
n pe 79 este pătrat perfect. Să notăm cu x la a doua numărul n/79.

Din n pe 79 egal x la a doua obținem n = 79 ori x la a doua, adică n = 79 ori x ori x. Cea mai simplă variantă ca n să fie cub perfect este ca x să fie 79.

În acest caz, n = 79 ori 79 ori 79, adică n = 493039 este un exemplu care verifică cerințele enunțului.

Ofer meditații la Matematică, la prețul de ... (detalii aici)
+1