Să se calculeze produsul cifrelor lui 1979!

+1

Să se calculeze produsul cifrelor lui 1979 factorial

Rezolvare:
1979 factorial = 1 ori 2 ori … ori 1979
De la 1 până la 1979 găsim cel puțin un număr divizibil cu 10, de exemplu 20,
deci 1979 factorial se termină în 0,

adică cel puțin una dintre cifrele lui 1979 factorial este 0,
deci produsul tutoror cifrelor sale este 0 înmulțit cu restul cifrelor,
adică 0.

Ofer meditații la Matematică, la prețul de ... (detalii aici)
+1