Să se calculeze sinus de arctangentă de cosinus de tangentă de 0

+1

Să se calculeze sinus de arctangentă de cosinus de tangentă de 0

Tangentă de 0 egal 0.

Cosinus de 0 egal 1.

Arctangentă de 1 egal pi pe 4.

Sinus de pi pe 4 egal radical din doi pe doi.

Ofer meditații la Matematică, la prețul de ... (detalii aici)
+1