Să se calculeze suma a două numere complexe …

+1

Dacă z1 = 5i – 3 și z2 = 7+4i, cât este z1 plus z2?

Rezolvare:
Aducem numărul z1 la forma a + b ori i, adică z1 = -3 + 5 ori i
z2 este deja de forma a + b ori i, deci îl lăsăm așa cum este.

Două numere complexe se adună astfel: părțile reale se adună separat de părțile imaginare. Deci, z1 plus z2 egal -3 plus 7 plus 5 ori i plus 4 ori i, adică 4 plus 9 ori i.

Ofer meditații la Matematică, la prețul de ... (detalii aici)
+1