Se știe că logaritm în bază 2 din 3 egal m

+1

Se știe că logaritm în bază 2 din 3 egal m.
Să se calculeze logaritm în bază 3 din 2, în funcție de m.
Rezolvare:
Folosim formula:
logaritm în bază b din a egal 1 pe logaritm în bază a din b.
La noi, a egal 2 și b egal 3.

Deci, logaritm în bază 3 din 2 egal 1 pe logaritm în bază 2 din 3, adică 1 pe m.

Ofer meditații la Matematică, la prețul de ... (detalii aici)
+1